This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Keep up to date with all the news happening in school at the moment.

News Stories - Please Click a Headline

Fideo- BL 4 / Year 4 Video Millennium Hall 4.12.16 - 05 December 2016

George Formby eat your heart out!

Gwasanaeth Y Lleng Brydeinig 2016 Royal British Legion Assembly - 10 November 2016

Diolch yn fawr iawn i Cyril, Steve, Owen, Alan, Janet, Lesley, Caroline, Pauline a Rhonwen am wasanaeth hyfryd a pherthnasol heddiw. Many thanks to C...

Disgo Calan Gaeaf / Halloween Disco - 20 October 2016

Diolch yn fawr iawn i Ffrindiau Bryn Onnen am drefnu disgo ar ein cyfer! A huge word of thanks to the Friends of Bryn Onnen PTA for organising ...

Gwasanaeth Rhian James Assembly - 18 October 2016

Daeth Miss Rhian James o Ysgol Gyfun Gwynllyw i roi gwasanaeth hyfryd i bawb heddiw. Edrychwch ar ba mor smart mae'r Meithrin yn eistedd yn eu gwa...

Diwrnod T Llew Jones Day - 11 October 2016

Dyma ni wedi gwisgo fel mor-ladron! Here we are dressed as pirates!

Bore agored/ Open Morning - 04 October 2016

Manylion yn yr atodiad / Details in the attachment

Yr 8 Anhygoel / The Fantastic 8 - 29 September 2016

Rydyn newydd ddechrau Grwp Magu yn yr ysgol. Mae 8 yn y grwp ac maen nhw wedi dylunio bathodyn ffantastig. Fe fyddwn nawr yn edrych mewn i argraffu...

Diolch Keith a Jo / Thank you Keith and Jo - 01 July 2016

Yr ydym wedi bod yn lwcus iawn dros sawl mlynedd i gael gwasanaethau Mr. Keith Nash fel trysorydd Ffrindiau Bryn Onnen. Yn anffodus iawn mae amser K...

Diwrnod Twtio'r Cabanau / Portacabin Clean Up Day - 09 June 2016

Diolch yn fawr iawn i'r plant a fu'n brysur iawn heddiw yn peintio'r ardal tu fas i'r cabanau. Many thanks to the pupils who were very...

Lluniau Parti gadael Mrs Price Leaving party pictures - 08 June 2016

Mae flin iawn gen i ddweud y byddwn yn colli Mrs. Price ar ol hanner tymor. Mae hi eisiau arafu lawr tipyn a chael swydd rhan amser gyda Menter Iait...

Ffair Haf 2016 Summer Fair - 08 June 2016

Gweler yr atodiad / Please open the attachment for details

Ysgol Bryn Onnen presented with a defibrillator - 20 May 2016

As you know we have been raising money this year to purchase a defibrillator for the school. We have been very fortunate to run into an amazing lady c...

Gwybodaeth Asesu / Assessment Information - 01 May 2016

Asesu ar u wefan i rieni Bydd disgyblion Bl.2-6 yn sefyll profion Llythrennedd a Rhifedd rhwng Dydd Mawrth 3ydd o Fai a Dydd Mawrth 10fed o Fai....

Cefnogaeth Rhifedd / Numeracy Support - 14 April 2016

Yn ein hysgol rydyn ni'n defnyddio cynllun Abacus i addysgu rhifedd o flwyddyn 2 i 6. Mae gan bob plentyn mynediad i wefan Abacus trwy arwyddo i m...

All website content copyright © Ysgol Bryn Onnen : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in