This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Keep up to date with all the news happening in school at the moment.

News Stories - Please Click a Headline

Beth am fod yn Gyfaill Darllen? Could you be a reading buddy? - 28 March 2012

Mae pamffled wedi mynd adref eisoes at rieni. Croesawn unrhyw un i helpu darllen yn y Gymraeg neu's Saesneg. Mae angen i chi ddilyn y wybodaeth ar y p...

Canlyniadau Eisteddfod y Sir / County Eisteddfod Results - 25 March 2012

Roedd y tim Dawnsio Creadigol wedi perfformio yn wych ar ddydd Sadwrn! Daeth y tim yn 4ydd yn y gystadleuaeth ac roeddwn yn hynod o falch o bob un ple...

Sport Relief 2012 - 23 March 2012

Codwyd dros £3000 ar gyfer Sport Relief heddiw. Diolch o galon i bawb a gefnogodd! Diolch yn fawr i Miss Summers am drefnu'r holl beth. Ysgol B...

Eisteddfod Sir yr Urdd / Urdd County Eisteddfod - 23 March 2012

Pob lwc i'r tim Dawnsio Creadigol yn Eisteddfod Sir yr Urdd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ar ddydd Sadwrn y 24ain o Fawrth! Good luck to the Creative Danc...

Arlunydd y flwyddyn 2012 / Gwent Young Artist Of The Year 2012 - 21 March 2012

Llongyfarchiadau mawr i Eufemia Tolcher-Goldwyn, Jacob Moores-Morgan, Mysty-Blw Evans, Leah McCann,. Cari Trayhern a Michaela Warne am gyrraedd rownd...

BOCSYS LLYSIAU - VEG BOXES - 20 March 2012

Mae blwyddyn 6 wedi dechrau menter gyda Phartneriaeth Garnsychan. Ar hyn o bryd maent yn casglu archebion ar gyfer bocsys llysiau . Os hoffech archebu...

Ail Faner Werdd / Second Green Flag Award - 16 March 2012

Mae Ysgol Bryn Onnen newydd ennill ei hail Faner Werdd am fod yn eco-ysgol. Roedd yr aseswyr wedi synu ar yr ochr orau gyda chyfraniadau'r Eco bwyllgo...

Celf Yr Urdd 2012 / Urdd Art and Craft 2012 - 12 March 2012

Gwnaeth yr ysgol yn rhagorol yn y gystadleuaeth hon. Ewch i dudalen ddobsarth Mr. Parry i weld cwpl o luniau. Dydyn ni ddim yn gwybod hyd at hyn pa ys...

Dydd Gwener y Ffrwythau / Fruity Friday - 09 March 2012

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi. Roedd y plant a'r staff i gyd yn edrych yn fendigedig. Lluniau i ddilyn. Many thanks to everyone who supported...

Ffair Masnach Deg / Fairtrade Fair - 06 March 2012

Diolch i bawb a gefnogodd y Ffair Masnach Deg heddiw. Da iawn plant a staff am greu nwyddau ffantastig! Mwy o fanylion i ddilyn! Codwyd £2...

Eisteddfod Gylch 2012 Local Urdd Eisteddfod - 04 March 2012

Ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Fawrth cystadlodd y tim Dawnsio Disgo a Morgan Collins [ Llefaru unigol] yn yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol Bro Helyg, Blaenau G...

Diwrnod olaf Mrs. Jones / Mrs.Jones' last day - 02 March 2012

Heddiw oedd diwrnod olaf Mrs. Jones, un o'n menywod cinio. Hoffwn ddiolch i Mrs. Jones am ei gwaith a'i hymroddiad i Ysgol Bryn Onnen dros sawl ...

Eisteddfod Yr Ysgol - Gwyl Ddewi - St David's Day Eisteddfod - 01 March 2012

Cawsom fore hwylus ar ddiwrnod ein Nawddsant gyda'n Eisteddfod . Llys Cwmsychan a orfu ar ol bore o gystadlu . Diolch i bawb am fore gwych o gymreicto...

Gwefan Newydd Ysgol Bryn Onnen/New School Website Launched! - 27 February 2012

Welcome to our brand new school website! We have created the website to keep parents up to date with school news and notices, and to showcase some of ...

Pythefnos Masnach Deg / Fairtrade Fortnight - 22 February 2012

Cliciwch ar ddogfen i gael manylion / Click on a document to obtain details of exciting events soon to come at Ysgol Bryn Onnen

Parent Survey for ICT - 07 February 2012

Parents/Carers Please could you take 5 minutes to complete the following survey. It is totally confidential and will helpme determine&nbs...

All website content copyright © Ysgol Bryn Onnen : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in