This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Keep up to date with all the news happening in school at the moment.

News Stories - Please Click a Headline

Mygydau Carnifal / Carnival Masks - 28 April 2017

Dyma flwyddyn 1 a 2 gweithio yn gweithio gyda Louise o Llantarnam Grange ar greu mygydau carnifal heddiw. Here are years 1 and 2 working with Louise f...

Mosaics - 27 March 2017

Da iawn I BAWB a weithiodd gyda'r arlunydd Dave Bowers i greu'r meinciau a'r mosaics hyfryd yma. A big well done to EVERYONE who worked wi...

Arddangosfa Gelf / Art Exhibition - 15 March 2017

Diweddariad wedi atodi / Update attached

Cardiff City FC - 14 March 2017

Dyma blant Blwyddyn 4 yn ffurfio Gosgodd er anrhydedd I dim Dinas Caerdydd yn y gem ddiweddar yn erbyn Birmingham. Here are some Year 5 pupils formin...

Batik Blwyddyn 5 Year 5 Batik - 10 March 2017

Dyma Flwyddyn 5 yn gwneud gwaith batik hyfryd gyda Louise o Lantarnam Grange. Diolch yn fawr i Louise am y gwaith gwych! Here are Year 5 working on b...

Eisteddfod Ysgol 2017 School Eisteddfod - 28 February 2017

Da iawn Llannerch am ennill yr Eisteddfod Ysgol yn 2017. Well done to Llannerch for winning the 2017 School Eisteddfod.

Diogelwch ar y rhyngrwyd / Internet Safety Day - 10 February 2017

Dyma samplau o waith ar gyfer Dirnwnod Diogelwch ar y Rhyngrwyd. Here are some examples of work done by pupils to support Safer Internet Day.

Lluniau Hyfforddiant Diffiblwyr / Defibrillator Training Pictures - 09 February 2017

Diolch yn fawr iawn i Peter Richards o wasanaeth ambiwlans St. John am hyfforddi'r plant ar suti achub bywydau a sut i ddefnyddio diffiblwyr...

Lluniau Siarter Iaith / Welsh Language Charter Launch Pictures - 09 February 2017

Roedd y prynhawn yn hollol wych. Diolch yn enwedig i Miss Williams-Jones am drefnu 90% o'r gweithgareddau ffantastig! Diolch yn fawr iawn hefyd i ...

Siarter Iaith / Welsh Language Charter - 23 January 2017

A fyddwch gystal a darllen y 2 x atodiad cyn gynted ag y bo modd. Please read the 2 x attachments as soon as you possibly can.

Fideo- BL 4 / Year 4 Video Millennium Hall 4.12.16 - 05 December 2016

George Formby eat your heart out!

Gwasanaeth Y Lleng Brydeinig 2016 Royal British Legion Assembly - 10 November 2016

Diolch yn fawr iawn i Cyril, Steve, Owen, Alan, Janet, Lesley, Caroline, Pauline a Rhonwen am wasanaeth hyfryd a pherthnasol heddiw. Many thanks to C...

All website content copyright © Ysgol Bryn Onnen : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in