This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Dolenni Defnyddiol / Useful Links

< Back to Useful Links

Llythrennedd i Rieni / Literacy for Parents

Casgliad o syniadau ac adnoddau i helpu eich plentyn gyda pob agwedd o Lythrennedd.
A selection af ideas and resources to help your child with all aspects of Literacy.

Clwb Darllen- pob dydd Iau 3.30-4.30
Reading Club- every thurday 3.30-4.30

Documents - please click to open

doc.gif: Seiniau y wyddor Gymraeg / Sounds of the Welsh alphabet

Seiniau y wyddor Gymraeg / Sounds of the Welsh alphabet

Seiniau llythrennau Cymraeg / Welsh letter sounds
File size: 29KB (Word File)

doc.gif: Rhifau / Numbers

Rhifau / Numbers

Sut i sillafu rhifau yn y Gymraeg / How to spell numbers in Welsh
File size: 24KB (Word File)

doc.gif: Sut i ddysgu sillafu / How to teach spelling

Sut i ddysgu sillafu / How to teach spelling

Syniadau i helpu gyda sillafu / Ideas to help with spelling.
File size: 26KB (Word File)

Links - please click to open

Cyw

Hwyl a sbri i'r plant bach. Fun and games for the younger children.

Clic

Dal lan gyda rhaglenni Cymraeg ar S4C. Catch up with Welsh programmes on S4C.

Tric A Chlic

Esboniad o'r cynllun ffoneg mae eich plentyn yn defnyddio yn yr ysgol. Hefyd mae yna gwybodaeth am yr apiau sydd ar gael. Explanation of the Phonic scheme that your child uses in school. Also there is information on app's available.

BBC Cymru

Gemau addysgiadol yn y Gymraeg. Educational Welsh games.

Profion Darllen Cenedlaethol/ National Reading Tests

Dyma'r wefan gydag esiamplau profion ar gyfer pob blwyddyn. Here is the website with test examples for each year.

Ditectif Geiriau

Gwybodaeth a llyfrau o gymorth i'r iaith gymraeg. Information and books of support for the welsh language.

Ap Geiriadur

Ap geiriadur defnyddiol. Useful dictionary app.

All website content copyright © Ysgol Bryn Onnen : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in