This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Ysgol Eco / Eco School

In This Section...

Ail gylchu dillad / Recycling clothes

Os oes gennych chi hen ddillad adre dewch a nhw i'r ysgol!Fe allen ni ail gylchu y rhain a chael elw tuag at yr ysgol. If you have old / unwant...

Compostio / Composting

Yr ydym newydd ddechrau compostio ffrwythau a llysiau yn yr ysgol. Diolch i Mrs. Langford am i bin! We have recently started to compost fruit and veg...

Clwb Eco-Ffasiwn / Eco Fashion Club

Yn lle taflu hen ddillad i ffwrdd, beth am ddod a nhw i'r Clwb Eco Ffasiwn er mwyn eu hail-ddefnyddio i greu rhywbeth newydd?Mae'r Clwb yn gweit...

Adolygu'r Cynllun Eco / Reviewing Our Eco Plans

Pob tymor yr ydym yn adolygu ein cynlluniau Eco. Yr ydym yn edrych ar beth yr ydym wedi llwyddo i wneud a beth sydd angen ei wneud yn nesaf. Every te...

Ymddiriedaeth Garbon / Carbon Trust

Mae Ysgol Bryn Onnen yn rhan o gynllun yr Ymddiriedaeth Garbon. Yr ydym yn cydweithio gyda gweithwur o'r ymddiriedaeth ynghyd a'r Awdurdod Lleol er mw...

All website content copyright © Ysgol Bryn Onnen : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in